με το συντονιστικό κέντρο μεταμοσχεύσεων

 
το συντονιστικό κέντρο μεταμοσχεύσεων της Ελληνικής Τράπεζας Οφθαλμών Δημόκριτος Γρηγόρης Γεωργαρίου παραμένει ακόμα ανενεργό.