Πρώτο βραβείο SFEE innovationproject 2.0 

Βραβείο Εταιρείας StartUP καινοτομίας στην Βιοτεχνολογία στην Ελληνική Τράπεζα Οφθαλμών ΅Γρηγόρης Γεωργαρίου΅