για ιατρούς

την στιγμή αυτή η Ελληνική Τράπεζα Οφθαλμών "Γρηγόρης Γεωργαρίου" είναι ανενεργή. 
Οταν η Τράπεζα ενεργοποιηθεί θα ενημερωθούν άμεσα όλες οι επιστημονικές οφθαλμολογικές εταιρείες.
Ολες οι υπηρεσίες της τράπεζας απο το καταστατικό μας θα αφορούν σε όλους ανεξαίρετα τους Ελληνες πολίτες και όλους τους έλληνες οφθαλμίατρους του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.
 
Η Τράπεζα Οφθαλμών "Γρηγόρης Γεωργαρίου" μέσω του προγράμματος "metropolitan procurement plan" στόχο έχει να συνεργαστεί με συγκεκριμένα νοσοκομεία αναφοράς της Αθήνας και Θεσσαλονίκης με στόχο την παροχή εξαιρετικής ποιότητας μοσχευμάτων κερατοειδούς, σκληρού χιτώνα και αμνιακής μεμβράνης. 
 
Οταν η Τράπεζα Οφθαλμών "Γρηγόρης Γρεωργαρίου" τεθεί σε πλήρη λειτουργία υπάρχει η ρεαλιστική δυνατότητα τροφοδότησης ολόκληρης της ελληνικής και κυπριακής επικράτειας με μοσχεύματα κερατοειδούς και καινοτόμες υπηρεσίες μοναδικές σε όλο τον κόσμο. Η Τράπεζα στόχο έχει την ευπρόσωπη εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Ευρωπαική Ομοσπονδία Τραπεζών Οφθαλμών (European Eye Bank Association) καθώς και στην συμμετοχή της στο παγκόσμιο δίκτυο Τραπεζών Οφθαλμών VisionShare.  
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή θέλετε να γίνετε μέλος της Ελληνικής Τράπεζας Οφθαλμών, Δημόκριτος Γρηγόρης Γεωργαρίου παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.