τα ιδρυτικά μέλη της Τράπεζας

Fotini Tsilibaris
Sotiria Palioura
Anastasios Charonis 
Michalis Tsatsos
Konstantinos Karabatsas
Thano Fryda Georgariou
Dimitrios Kyroudis
Dimitrios Miltsakakis
Vasilis Liarakos 
Dimitrios Micropoulos
George Paulopoulos
Marina Sagnou
Nikolaos Georgiades
Miltos Balidis
George Charonis
Alexander Charonis
Theodoros Filippopoulos
Gerasimos Kopsinis
Alexander Manaios
Georgia Kosti
Ioannis Kosmidis
George Koletsos
Anastasios Kanellopoulos
Spyros Georgaras
Tenia Boudouri
Artemis Kandarakis
Charalambos Brilakis
Chrisa Terzidou
Panagiotis Georgoudis
Garyfalia Drosopoulou