διοικητικό συμβούλιο

 
προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο
 
Αναστάσιος Χαρώνης          Πρόεδρος
Φωτεινή Τσιλιμπάρη            Διευθύνων Σύμβουλος
Τένια Βουδούρη                    Αντιπρόεδρος
Βασίλης Λιαράκος                 Μέλος
Σπύρος Γεωργαράς               Μέλος
Δημήτρης Μιλτσακάκης       Μέλος
Κων/νος Καραμπάτσας        Μέλος