ΝEA ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΡΙΟΥ

Η λιγότερο παραμβατική (minimal invasive) επέμβαση εμφύτευσης βιολογικών "φακών επαφής" απο δότη ή επεξεργασμένο ξενομόσχευμα στον κερατοειδή που νοσεί και που μορφοποιούνται στο τελικό τους σχήμα in vivo από ειδικό laser, δηλαδή πάνω στον κερατοειδή του ασθενή, είναι η καινούργια πρόταση στην αντιμετώπιση του κερατόκωνου απο την Ελληνική Τράπεζα Οφθαλμών Δημόκριτος Γρηγόρης Γεωργαρίου. Η ελληνική πρόταση με την ονομασία SECRET (SubEpithelial Collagen Refractive Treatment ) ή ΑΜΑRT (Athens Minimal Additive Refractive Treatment) φιλοδοξεί να τροποποιήσει τις οπτικές ιδιότητες του σταθεροποιημένου κερατοκωνικού κερατοειδή του ασθενούς προς την εμμετρωπία (φυσιολογική οπτική οξύτητα χωρίς γυαλιά). Η μέθοδος θα εφαρμόζεται επιλεκτικά σε ασθενείς με VITAL Keratoconus Score Α2 και Α3 δηλαδή σε πάνω απο το 70% τω ασθενών που εξυπηρετούνται με φακούς επαφής ειδικής εφαρμογής και με οπτική οξύτητα με συμβατικά μέσα/ adaptive optics V11 εως V31. Το σύστημα ταξινόμησης VITAL αποτελεί επίσης ελληνική επινόηση της ελληνικής τράπεζας οφθαλμών Γρηγόρης Γεωργαρίου.